LŠSS
 L  I  E  T  U  V  O  S 
ŠAUDYMO SPORTO
S  Ą  J  U  N  G  A


Balsavimų, posėdžių ir apklausų sistema

 1  2 
Data Pavadinimas
2020-12-22 Valdybos posėdis
 Paskelbė - L.Šaučikovaitė-Astrauskienė [2020-12-18]
2020-10-31 Valdybos posėdis
 Paskelbė - L.Šaučikovaitė-Astrauskienė [2020-10-28]
2020-09-01 Dėl dalyvavimo LTOK VK rinkimuose
 Paskelbė - L.Šaučikovaitė-Astrauskienė [2020-08-28]
2020-07-07 Valdybos posėdis
 Paskelbė - L.Šaučikovaitė-Astrauskienė [2020-07-02]
2020-06-29 Valdybos posėdis
 Paskelbė - L.Šaučikovaitė-Astrauskienė [2020-06-23]

Valdybos posėdis     

2020-03-23 [L.Šaučikovaitė-Astrauskienė]

Darbotvarkė
1. Dėl naujo nario priėmimo į LŠSS tikruosius narius.
Prašymas priimti į narius VŠĮ Kauno miesto šaudymo klubą.
2. Lietuvos šaudymo sporto sąjungos veiklos ir finansinės veiklos ataskaita už 2019 metų laikotarpį pristatymas, teikimas tvirtinti Susirinkimui.
3.Lietuvos šaudymo sporto sąjungos biudžeto veiklos ataskaitos už 2019 metų laikotarpį pristatymas ir teikimas tvirtinti Susirinkimui.
4.Lietuvos šaudymo sporto sąjungos dalinio 2020 metų biudžeto projekto pristatymas ir teikimas Susirinkimui tvirtinti.
5. Lietuvos šaudymo sporto sąjungos 2020 metų veiklos projekto pristatymas ir teikimas Susirinkimui tvirtinti.

Dėl naujo nario priėmimo į LŠSS tikruosius narius. Prašymas priimti į narius VŠĮ Kauno miesto šaudymo klubą.

Rengė - A.Keršulis

VŠĮ Kauno miesto šaudymo klubo prašymas įstoti į tikruosius LŠSS narius. Tai stendinio šaudymo sporto atstovai.
Pateikti visi reikalingi įstojimo dokumentai.
Klausimas - Ar rekomenduojate naują narį Susirinkimui priimti į tikruosius LŠSS narius.
Atsakymų variantai . Balsavo - 9/10 [ 90.00% ]    Kvorumas yra
   Pritariu   8/9 [ 88.89% ]

J.Bud, A.Ker, G.Kie, S.Kuk, M.Leš, L.Šau, A.Zar, V.Zvi

   Nepritariu   0/9 [ 0.00% ]

   Susilaikau   1/9 [ 11.11% ]

T.Kov

Lietuvos šaudymo sporto sąjungos veiklos ir finansinės veiklos ataskaita už 2019 metų laikotarpį pristatymas, teikimas tvirtinti Susirinkimui.

Rengė - A.Keršulis

Prisegtame faile rasite 2019 m. LŠSS veiklos ir finansinės veiklos ataskaitą.
Klausimas - Ar pritariate 2019 m. pateiktai veiklos ir finansinei ataskaitai.
Atsakymų variantai . Balsavo - 9/10 [ 90.00% ]    Kvorumas yra
   Pritariu   9/9 [ 100.00% ]

J.Bud, A.Ker, G.Kie, T.Kov, S.Kuk, M.Leš, L.Šau, A.Zar, V.Zvi

   Nepritariu   0/9 [ 0.00% ]

   Susilaikau   0/9 [ 0.00% ]

Lietuvos šaudymo sporto sąjungos biudžeto veiklos ataskaitos už 2019 metų laikotarpį pristatymas ir teikimas tvirtinti Susirinkimui.

Rengė - L.Šaučikovaitė-Astrauskienė

Žiūrėti prisegtus priedus: 2019m. administravimo išlaidos, 2019 m. LŠSS bendras biudžetas, 2019 m. stendinio skyriaus išlaidos ir 2019m. kulkinio skyriaus išlaidos.
Viršytos dvi administracinių išlaidų eilutės: biuro išlaidos viršytos 435 eurais. Pakilusios išlaidos už Tele2 ir komunalines išlaidas mokesčiai. Taip pat viršytos reprezentacinės išlaidos 1308 eurais. Ši suma išleista už kelionės išlaidas į nenumatytą ISSF neeilinę generalinę asamblėją, bei padengtos kelionės išlaidos už 2020 m. sausio mėn. vykimą į TV Kuveite. Bendrame numatytame kontekste administracinės išlaidos nebuvo viršytos.
Stendinio skyriaus išlaidos:
Neišnaudotos skirtos lėšos EČ ir PČ pasirengimui. Taip pat dalinai susitaupė numatytos išlaidos dėl nedalyvavimo EČ Ryčiui Sventickui (laiku nepranešus apie nedalyvavimą EČ buvo sumokėtas starto mokestis 170 eurų) ir dėl ligos Donatui Blaškevičiui (dalį patirtų išlaidų pavyko susigražinti, nakvynės išlaidos).
Kulkinio skyriaus išlaidos:
Viršytos EČ išlaidos, kadangi jaunimo ir suaugusiųjų grupės turėjo vykti skirtingu laiku, skirtingais automobiliais, išvyko daugiau negu buvo planuota sportininkų ir trenerių dėl ginklo gabenimo taisyklių ir dėl brangaus pragyvenimo lygio Bolonijos mieste. Biudžeto projekte nebuvo numatytas taikinių įsigijimas, tokia didelė suma susidarė todėl, kad pirkome ne tik Lietuvoje vykstančioms varžyboms, bet turėjome gražinti skolą ir Estams už paskolintus taikinius 2018 m. „Baltic cup“ pravedimui. LTU varžybų išlaidos padidėjo ryšium su pakeltomis maitinimo normomis bei apmokėti 2020 m. jaunių ir jaunučių čempionatų medaliai ir diplomai. Nebuvo numatytos vykimo į Baltic cup išlaidos. Viršytos LTOK Fondas trenerių kursų išlaidos, nes buvo užsakinėjami stendai, tušinukai, bloknotai, ženkliukai ir marškinėliai, kada užsakant po 100 vnt gaunama panaši kaina nei užsakant tik dalyviams t.y. 20 žmonių. Likusi atributika galėtų būti panaudota Lietuvoje vykstančio Baltic cup 2020 metu, marškinėliai išdalintos treneriams ar teisėjams, tušinukai ar bloknotai kaip suvenyrai.
Klausimas - Ar pritariate 2019 m. LŠSS biudžeto veiklos administracinių išlaidų ataskaitai?
Atsakymų variantai . Balsavo - 9/10 [ 90.00% ]    Kvorumas yra
   Pritariu   9/9 [ 100.00% ]

J.Bud, A.Ker, G.Kie, T.Kov, S.Kuk, M.Leš, L.Šau, A.Zar, V.Zvi

   Nepritariu   0/9 [ 0.00% ]

   Susilaikau   0/9 [ 0.00% ]

Lietuvos šaudymo sporto sąjungos dalinio 2020 metų biudžeto projekto pristatymas ir teikimas Susirinkimui tvirtinti.

Rengė - L.Šaučikovaitė-Astrauskienė

2020 m. biudžetas yra dalinis, todėl, kad nežinome tikslios sumos kuri bus skirta iš Švietimo mokslo ir sporto ministerijos. Šiai dienai turime įsakymą jog LŠSS yra skirtas 21000 tūkstantis eurų.Taip pat prašau atkreipti dėmesį į administracinių išlaidų eilutę kurioje raudonai įrašytas projektas teiktas ŠMSM sporto rėmimo fondui ir kurio likimas bus aiškus tik apie 2020 m. gegužės mėn.
2020 m. LŠSS biudžeto projektą, 2020 m. stendinio skyriaus ir 2020 m. kulkinio skyriaus bei 2020 m. administravimo išlaidų projektus rasite prisegtuose failuose.
Klausimas - Ar pritariate 2020 m. LŠSS biudžeto projektui?
Atsakymų variantai . Balsavo - 9/10 [ 90.00% ]    Kvorumas yra
   Pritariu   9/9 [ 100.00% ]

J.Bud, A.Ker, G.Kie, T.Kov, S.Kuk, M.Leš, L.Šau, A.Zar, V.Zvi

   Nepritariu   0/9 [ 0.00% ]

   Susilaikau   0/9 [ 0.00% ]

Lietuvos šaudymo sporto sąjungos 2020 metų veiklos projekto pristatymas ir teikimas Susirinkimui tvirtinti.

Rengė - A.Keršulis

2020 m. veiklos projektą rasite prisegtame faile.
Klausimas - Ar pritariate 2020 m. veiklos projektui?
Atsakymų variantai . Balsavo - 9/10 [ 90.00% ]    Kvorumas yra
   Pritariu   8/9 [ 88.89% ]

J.Bud, A.Ker, G.Kie, S.Kuk, M.Leš, L.Šau, A.Zar, V.Zvi

   Nepritariu   1/9 [ 11.11% ]

T.Kov

   Susilaikau   0/9 [ 0.00% ]


 

Žemaitės g. 6-503
LT-03117 Vilnius
Telefonas +370 5 2133 447
El.paštas  info@shooting.lt