LŠSS
 L  I  E  T  U  V  O  S 
ŠAUDYMO SPORTO
S  Ą  J  U  N  G  A


Balsavimų, posėdžių ir apklausų sistema

 1  2  3 
Data Pavadinimas
2022-02-24 Valdybos posėdis
 Paskelbė - L.Šaučikovaitė-Astrauskienė [2022-02-17]
2021-11-17 Valdybos posėdos
2021-03-29 Valdybos posėdis
 Paskelbė - L.Šaučikovaitė-Astrauskienė [2021-03-26]
2020-12-22 Valdybos posėdis
 Paskelbė - L.Šaučikovaitė-Astrauskienė [2020-12-18]
2020-10-31 Valdybos posėdis
 Paskelbė - L.Šaučikovaitė-Astrauskienė [2020-10-28]

Valdybos posėdos     

2021-11-17

Darbotvarkė
1. Dėl Sportininko sutarties formos tvirtinimo.
2. Dėl Asmens duomenų tvarkymo taisyklių tvirtinimo.
3. Dėl privatumo politikos naudojimo taisyklių ir aprašo tvirtinimo.
4. Dėl LŠSS rinktinės aprangos įsigijimo, apmokėjimo patvirtinimo.
5. Dėl reklaminės atributikos užsakymo ir apmokėjimo patvirtinimo.
6.Dėl PVM mokesčio apmokėjimo už SIUS taikinių sistemą gauta iš ISSF paramos fondo.
7. Dėl šaudymo sporto sąjungos puslapio nuosavybės teisės išsipirkimo.
8. Dėl premijos skyrimo generalinei sekretorei.

Dėl Sportininko sutarties formos tvirtinimo.

Rengė - L.Šaučikovaitė-Astrauskienė

Pagal ŠMSM rekomendaciją siūloma federacijoms pasirašyti sutartis su nacionalinėje rinktinėje esamais sportininkais. Sutartis ir priedai pridedami.
Klausimas - Ar pritariate sutarties su sportininkais pasirašymui?
Atsakymų variantai . Balsavo - 10/10 [ 100.00% ]    Kvorumas yra
   Pritariu   10/10 [ 100.00% ]

J.Bud, A.Ker, G.Kie, S.Kuk, M.Leš, M.Leš, V.Mač, L.Šau, A.Zar, V.Zvi

   Nepritariu   0/10 [ 0.00% ]

   Susilaikau   0/10 [ 0.00% ]

Nutarimas
Patvirtinti sportininkų sutarties formą.

Dėl Asmens duomenų tvarkymo taisyklių tvirtinimo.

Rengė - L.Šaučikovaitė-Astrauskienė

Pagal LR įstatymus turi būti patvirtintos asmens duomenų tvarkymo taisyklės.
Klausimas - Ar pritariate asmens duomenų tvarkymo taisyklėms?
Atsakymų variantai . Balsavo - 9/10 [ 90.00% ]    Kvorumas yra
   Pritariu   9/9 [ 100.00% ]

J.Bud, A.Ker, G.Kie, S.Kuk, M.Leš, V.Mač, L.Šau, A.Zar, V.Zvi

   Nepritariu   0/9 [ 0.00% ]

   Susilaikau   0/9 [ 0.00% ]

Nutarimas
Patvirtinti Asmens duomenų tvarkymo taisykles.

Dėl privatumo politikos naudojimo taisyklių ir aprašo tvirtinimo.

Rengė - L.Šaučikovaitė-Astrauskienė

Pagal LR įstatymus turime patvirtinti privatumo politikos naudojimo taisykles.
Klausimas - Ar pritariate privatumo naudojimo politikos taisyklėms?
Atsakymų variantai . Balsavo - 8/10 [ 80.00% ]    Kvorumas yra
   Pritariu   8/8 [ 100.00% ]

J.Bud, A.Ker, S.Kuk, M.Leš, V.Mač, L.Šau, A.Zar, V.Zvi

   Nepritariu   0/8 [ 0.00% ]

   Susilaikau   0/8 [ 0.00% ]

Nutarimas
Patvirtinti privatumo politikos nadojimo taisykles ir aprašą.

Dėl LŠSS rinktinės aprangos papildymo patvirtinimo.

Rengė - L.Šaučikovaitė-Astrauskienė

Prašome pritarti naujos LŠSS rinktinės aprangos papildymui. Buvo numatyta mažesnė suma, tačiau keičiantis kainai ir atsiradus naujiems rinktinės sąrašams būtinas papildymas. Papildomas aprangos įsigijimas būtų vykdomas komitetams pateikus sąrašus.
Klausimas - Ar pritariate rinktinės aprangos papildymui.
Atsakymų variantai . Balsavo - 9/10 [ 90.00% ]    Kvorumas yra
   Pritariu   9/9 [ 100.00% ]

J.Bud, A.Ker, G.Kie, S.Kuk, M.Leš, V.Mač, L.Šau, A.Zar, V.Zvi

   Nepritariu   0/9 [ 0.00% ]

   Susilaikau   0/9 [ 0.00% ]

Nutarimas
Pritarta papildomai skirti lėšų rinktinės aprangos įsigijimui, pagal naujai suformuotas rinktines.

Dėl reklaminės atributikos užsakymo ir apmokėjimo patvirtinimo.
Vykstant rinktinėms į pasaulio ir Europos čempionatus įprastai yra keičiamasi ženkliukais, tušinukais ar kitokiais suvenyrais. Taip pat juos įteikiame svečiams ir pan. Kiekio ir kainos santykiu rentabiliausi yra ženkliukai ir tušinukai, siųlome pastarųjų ir užsakyti. Ženkliuko kaina su PVM apie 1,8 Eur, o tušinuko iki 1 euro.
Klausimas - Ar pritariate ženkliukų ir tušinukų su LŠSS atributika įsigijimui?
Atsakymų variantai . Balsavo - 8/10 [ 80.00% ]    Kvorumas yra
   Pritariu   7/8 [ 87.50% ]

J.Bud, A.Ker, S.Kuk, M.Leš, V.Mač, L.Šau, V.Zvi

   Nepritariu   0/8 [ 0.00% ]

   Susilaikau   1/8 [ 12.50% ]

A.Zar

Nutarimas
Įsigyti 1000 vnt LŠSS ženkliukų ir tušinukų su logotipais.

Dėl PVM mokesčio apmokėjimo už SIUS taikinių sistemą gauta iš ISSF paramos fondo.

Rengė - L.Šaučikovaitė-Astrauskienė

Parašius į ISSF fondą gauta SIUS 10 m. taikinių įranga. Tačiau įranga yra iš Šveicarijos ir muitinė prašo sumokėti PVM, šiuo metu yra pateiktas prašymas atleisti nuo PVM mokesčio, bet gavus neigiamą atsakymą gali reikėti sumokėti 2717 EUR. Neapmokėjus PVM mes prarandame įrengimus, juos reikia grąžinti siuntėjui.
  [2021-11-16 17:32]  A.Zareckij
Pritariu PVM mokesčio apmokėjimui iš kulkinio skyriaus biudžeto dalies.
Klausimas - Ar pritariate PVM mokesčio apmokėjimui?
Atsakymų variantai . Balsavo - 9/10 [ 90.00% ]    Kvorumas yra
   Pritariu   9/9 [ 100.00% ]

J.Bud, A.Ker, G.Kie, S.Kuk, M.Leš, V.Mač, L.Šau, A.Zar, V.Zvi

   Nepritariu   0/9 [ 0.00% ]

   Susilaikau   0/9 [ 0.00% ]

Nutarimas
Muitinei pareikalavus apmokėti apskaičiuotą 2717 eurų PVM mokestį už SIUS įrengimus iš kulkinio skyriaus biudžeto.

Dėl šaudymo sporto sąjungos puslapio nuosavybės teisės išsipirkimo.
Norint ir toliau naudotis saudymosajunga.lt puslapiu bei turėti visas teises į jį, reikia išsipirkti sąjungos puslapį, kuris šiuo metu nuosavybės teise priklauso TVK įmonei. Puslapio dokumentų sutvarkymas ir išpirkimas, perkėlimas į serverį gali kainuoti iki 6000 eurų. To nepadarius mes prarandame į jį teises ir puslapis nuo naujų metų nustoja funkcionuoti.Reikėtų kurti naują puslapį, o tai kainuotų kainuotų gerokai brangiau.
Klausimas - Ar pritariate LŠSS puslapio nuosavybės teisės išpirkimui ir apmokėjimui?
Atsakymų variantai . Balsavo - 9/10 [ 90.00% ]    Kvorumas yra
   Taip, pritariu   9/9 [ 100.00% ]

J.Bud, A.Ker, G.Kie, S.Kuk, M.Leš, V.Mač, L.Šau, A.Zar, V.Zvi

   Nepritariu   0/9 [ 0.00% ]

Nutarimas
Pasirašyti sutartį ir pradėti LŠSS puslapio išpirkimo procedūrą.

Dėl premijos skyrimo generalinei sekretorei.

Rengė - A.Keršulis

Prašome pritarti už gerai atliktus darbus skirti premija 100 proc. algos dydžio ( iškelto tikslo įgyvendinimą - OŽ kelialapį, 10000 USD gautą paramą olimpiniam sportui plėtoti , bei Tokijo olimpinių žaidynių dalyvio pasirengimui, 10 vnt. SIUS pneumatinių taikinių sistema, gauta per ISSF plėtros fondą).
Klausimas - Ar pritariate generalinės sekretorės premijos skyrimui iki 2022 m.?
Atsakymų variantai . Balsavo - 9/10 [ 90.00% ]    Kvorumas yra
   Pritariu   8/9 [ 88.89% ]

J.Bud, A.Ker, G.Kie, S.Kuk, M.Leš, V.Mač, A.Zar, V.Zvi

   Nepritariu   0/9 [ 0.00% ]

   Susilaikau   1/9 [ 11.11% ]

L.Šau

Nutarimas
2021 11 ir 12 mėnesiais skirti generalinei sekretorei 100 proc. darbo užmokesčio priedą.


 

Žemaitės g. 6-503
LT-03117 Vilnius
Telefonas +370 672 09655
El.paštas  info@saudymosajunga.lt