LŠSS
 L  I  E  T  U  V  O  S 
ŠAUDYMO SPORTO
S  Ą  J  U  N  G  A


Balsavimų, posėdžių ir apklausų sistema

 1  2  3 
Data Pavadinimas
2022-02-24 Valdybos posėdis
 Paskelbė - L.Šaučikovaitė-Astrauskienė [2022-02-17]
2021-11-17 Valdybos posėdos
2021-03-29 Valdybos posėdis
 Paskelbė - L.Šaučikovaitė-Astrauskienė [2021-03-26]
2020-12-22 Valdybos posėdis
 Paskelbė - L.Šaučikovaitė-Astrauskienė [2020-12-18]
2020-10-31 Valdybos posėdis
 Paskelbė - L.Šaučikovaitė-Astrauskienė [2020-10-28]

Valdybos posėdis     

2021-03-29 [L.Šaučikovaitė-Astrauskienė]

1. Lietuvos šaudymo sporto sąjungos veiklos ir finansinės veiklos ataskaitos už 2020 metų laikotarpį pristatymas teikimas tvirtinti Susirinkimui.
2. Lietuvos šaudymo sporto sąjungos biudžeto ataskaitos už 2020 metų laikotarpį pristatymas teikimas tvirtinti Susirinkimui.
3. Lietuvos šaudymo sporto sąjungos 2021 metų veiklos programos pristatymas teikimas tvirtinti Susirinkimui.
4. Lietuvos šaudymo sporto sąjungos 2021 metų dalinio biudžeto projekto pristatymas teikimas tvirtinti Susirinkimui.
5. Susirinkimo vykdymo eiga ir darbotvarkė.

Lietuvos šaudymo sporto sąjungos veiklos ir finansinės veiklos ataskaitos už 2020 metų laikotarpį pristatymas teikimas tvirtinti Susirinkimui.

Rengė - A.Keršulis

Prisegtame faile rasite 2020 m. LŠSS veiklos ir finansinės veiklos ataskaitą.
Klausimas - Ar pritariate 2020 m. pateiktai veiklos ir finansinei ataskaitai.
Atsakymų variantai . Balsavo - 9/10 [ 90.00% ]    Kvorumas yra
   Pritariu   9/9 [ 100.00% ]

J.Bud, A.Ker, G.Kie, S.Kuk, M.Leš, V.Mač, L.Šau, A.Zar, V.Zvi

   Nepritariu   0/9 [ 0.00% ]

   Susilaikau   0/9 [ 0.00% ]

Nutarimas
Pritarta ir patvirtinta LŠSS 2020 metų veiklos ir finansinės veiklos ataskaitai. Teikiama tvirtinti Susirinkimui.

Lietuvos šaudymo sporto sąjungos biudžeto ataskaitos už 2020 metų laikotarpį pristatymas teikimas tvirtinti Susirinkimui.

Rengė - A.Keršulis

Administracinės išlaidos nebuvo viršytos. Dėl visą šalį ir pasaulį apėmusio COVID-19 viruso per 2020 m. buvo sutaupyta 9518,97 eurų, dėl neįvykusios ISSF generalinės asamblėjos, taip pat sutaupytos kanceliarinės išlaidos, pastarosios buvo gautos kaip parama. Planuoti seminarai vyko nuotoliniu būdu.
Stendinis skyrius: dėl COVID-19 neišnaudojo 19298,94 eurų suplanuotų išlaidų. Nevyko Europos čempionatas ir suplanuotos MTS. Iš šių lėšų Alisa Bogdanova pagal LTOK finansavimą neišleido 1980,30 eurų.
Kulkinis skyrius: dėl COVID-19 pandemijos neišnaudojo įvairiuose renginiuose bendroje sumoje 44136,13 eurų. Neįvyko Europos ir pasaulio jaunimo čempionatai mažo kalibro ginklais. Bendroje sumoje viršytos numatytos veiklos išlaidos 2828,99 eurų. Tačiau mažiau išleista varžybų vykdymui Lietuvoje 3197,62 eurais dėl sujungtų varžybų ir neįvykusios Lietuvos taurės. Kulkinio komiteto sprendimu buvo nupirktas šaudymo teisėjavimo inventorius šaulių aprangai testuoti, taip pat monitorius, projektorius ir ekranas rezultatų rodymui Rokiškio šaudykloje, išlaidos atsispindi „Taikiniai varžyboms“ grafoje.
Klausimas - Ar pritariate 2020 m. LŠSS biudžeto veiklos išlaidų ataskaitai?
Atsakymų variantai . Balsavo - 9/10 [ 90.00% ]    Kvorumas yra
   Pritariu   9/9 [ 100.00% ]

J.Bud, A.Ker, G.Kie, S.Kuk, M.Leš, V.Mač, L.Šau, A.Zar, V.Zvi

   Nepritariu   0/9 [ 0.00% ]

   Susilaikau   0/9 [ 0.00% ]

Nutarimas
Pritarta ir patvirtinta LŠSS 2020 metų biudžeto ataskaitai. Teikiama tvirtinti Susirinkimui.

Lietuvos šaudymo sporto sąjungos 2021 metų veiklos projekto pristatymas ir teikimas Susirinkimui tvirtinti.1

Rengė - A.Keršulis

2021 m. veiklos projektą rasite prisegtame faile.
Klausimas - Ar pritariate 2021 m. LŠSS veiklos projektui?
Atsakymų variantai . Balsavo - 9/10 [ 90.00% ]    Kvorumas yra
   Pritariu   9/9 [ 100.00% ]

J.Bud, A.Ker, G.Kie, S.Kuk, M.Leš, V.Mač, L.Šau, A.Zar, V.Zvi

   Nepritariu   0/9 [ 0.00% ]

   Susilaikau   0/9 [ 0.00% ]

Nutarimas
Pritarta ir patvirtintas LŠSS 2021 metų veiklos projektas. Teikiama tvirtinti Susirinkimui.

Lietuvos šaudymo sporto sąjungos 2021 metų dalinio biudžeto projekto pristatymas teikimas tvirtinti Susirinkimui.

Rengė - A.Keršulis

2021 m. biudžetas yra dalinis, todėl, kad nežinome tikslaus ŠMSM lėšų paskirstymo sumos. 2021 m. bendrame finansiniame projekte matoma bendra sąjungai skirta suma 67 700 eurų, kurie ŠMSM bus išdalinti balais administracinėms, stendo ir kulkos skyriams pagal skirtus ŠMSM balus. Taip pat prašau atkreipti dėmesį į administracinių išlaidų eilutę kurioje raudonai įrašytas projektas teiktas ŠMSM sporto rėmimo fondui ir kurio likimas bus aiškus tik apie 2021 m. gegužės mėn.
2021 m. LŠSS biudžeto projektą, 2021 m. stendinio skyriaus ir 2021 m. kulkinio skyriaus bei 2021 m. administravimo išlaidų projektus rasite prisegtuose failuose.
Klausimas - Ar pritariate 2021 m. LŠSS biudžeto projektui?
Atsakymų variantai . Balsavo - 9/10 [ 90.00% ]    Kvorumas yra
   Pritariu   9/9 [ 100.00% ]

J.Bud, A.Ker, G.Kie, S.Kuk, M.Leš, V.Mač, L.Šau, A.Zar, V.Zvi

   Nepritariu   0/9 [ 0.00% ]

   Susilaikau   0/9 [ 0.00% ]

Nutarimas
Pritarta ir patvirtintas LŠSS 2021 metų biudžeto dalinis projektas. Teikiama tvirtinti Susirinkimui.

Susirinkimo vykdymo eiga ir darbotvarkė.

Rengė - A.Keršulis

Dėl besitęsiančios nepaprastos padėties Lietuvoje bei pratęsto karantino iki š.m. balandžio 30d.
Siūlome:
• 2020 ir 2021 m. veiklos, finansines, revizijos ataskaitas ir projektus tvirtinti balsuojant paštu. (t.y kiekvienas narys gaus medžiagą kaip įprasta elektroniniu paštu ir paprastu paštu, gautame voke bus vokas su markute ir biuleteniai skirti kiekvieno klausimo balsavimui, išreiškus savo nuomonę, įdėti į voką ir gražinti siuntėjui, arba pasirašyti elektroniniu parašu, tokiu atveju siųsti originalo nereikia).
• Komiteto ir revizijos komisijos rinkimus vykdyti balsuojant paštu ar pasirašant elektroniniu parašu.
• Remiantis LŠSS įstatų 12.7.5. ir 11.7.5. punktais naujai išrinkti komiteto nariai teikia narius į valdybą, todėl išlaikant įstatų 7.12. punktą, ir esant paskelbtam karantinui Lietuvoje, valdybos rinkimai vyks antro susirinkimo metu, kuris bus kviečiamas po naujai išrinktų ir patvirtintų komiteto narių pateiktų valdybos kandidatūrų.
Klausimas - Ar pritariate 2021 m. Susirinkimo vykdymui paštu (raštu) pagal pateiktą darbotvarkę?
Atsakymų variantai . Balsavo - 9/10 [ 90.00% ]    Kvorumas yra
   Pritariu   8/9 [ 88.89% ]

J.Bud, A.Ker, G.Kie, S.Kuk, M.Leš, L.Šau, A.Zar, V.Zvi

   Nepritariu   0/9 [ 0.00% ]

   Susilaikau   1/9 [ 11.11% ]

V.Mač

Nutarimas
Patvirtinta ir pritarta Susirinkimo darbotvarkei ir vykdymui.


 

Žemaitės g. 6-503
LT-03117 Vilnius
Telefonas +370 672 09655
El.paštas  info@saudymosajunga.lt