LŠSS
 L  I  E  T  U  V  O  S 
ŠAUDYMO SPORTO
S  Ą  J  U  N  G  A


Išrinkta nauja Lietuvos šaudymo sporto sąjungos valdyba

Šių metų gruodžio 18 d. raštu vykusiame Susirinkime, buvo išrinkta nauja Lietuvos šaudymo sporto sąjungos valdyba.
Sveikiname naujai išrinktus valdybos narius ir linkime kuo sėkmingesnio ir našesnio darbo plėtojant Lietuvos šaudymo sportą.
Valdybos sudėtis: Algirdas Antanas Keršulis, Laura Šaučikovaitė-Astrauskienė, Vaida Mačianskienė, Raminta Pauliukevičienė, Miroslav Leščevski, Adomas Andrušaitis, Gediminas Kiela, Saulius Kukenys, Aleksėj Zareckij ir Nerijus Vaitekūnas.

2021-12-21 18:09

Žemaitės g. 6-503
LT-03117 Vilnius
Telefonas +370 5 2133 447
El.paštas  info@saudymosajunga.lt