LŠSS
 L  I  E  T  U  V  O  S 
ŠAUDYMO SPORTO
S  Ą  J  U  N  G  A


ISSF patvirtinti reikalavimai dėl COVID-19

ISSF patvirtinti ir išleisti laikini nuostatai dėl COVID-19

LAIKINI NUOSTATAI IR SVEIKATOS STEBĖJIMO METODAI
DĖL „COVID-19“ PANDEMIJOS VYKSTANT AR ORGANIZUOJANT ISSF SPORTO RENGINIUS

1. PRIVALOMA:

А. Dalyvaujančioms delegacijoms:
• visi delegacijos nariai turi atlikti PGR testą likus 48 valandoms iki išvykimo iš savo šalies;
• delegacija privalo turėti pakankamai kaukių, pirštinių ir rankų dezinfekavimo priemonių;
• kaukės turi būti dėvimos šaudykloje, sportininkų susibūrimo vietose. Kaukes galima nusiimti tik valgant;
• laikytis rekomenduojamo fizinio atstumo nurodymų.
• panaudotos kaukės turėtų būti išmetamos, o daugkartinio naudojimo plaunamos reguliariai;
• pasireiškus tokiems simptomams, kosuliui ar karščiavimui, dalyviai kuo skubiau turi kreiptis į gydytoją, izoliuotis tol, kol gauna neigiamą PGR testą.
• visi delegacijos nariai privalo laikytis organizatorių nustatytų sveikatos taisyklių pagal priimančiosios šalies sveikatos institucijų nurodymus.

B. Organizatoriams:
• iš anksto informuoti dalyvaujančias valstybes apie sveikatos taisykles, nustatytas priimančiosios šalies sveikatos institucijų nurodymus;
• nevykdyti atidarymo ir uždarymo ceremonijų, taip pat protokolinių renginių, kurie numato masinį dalyvavimą ar grupinį fotografavimą;
• aprūpinti visus teisėjus ir savanorius kaukėmis, pirštinėmis ir rankų dezinfekavimo priemone
• įrengti dezinfekavimo priemones prie įėjimo į sporto areną, taip pat visose vietose, kuriose apsilankys daugybė žmonių;
• paskirti atsakingą asmenį, kuris stebėtų, kaip laikomasi priimančiojoje šalyje galiojančių kovos su COVID-19 priemonių ir taisyklių, ir neleisti masinių susibūrimų skirtingose šaudymo zonose;
• nustatyti akreditavimo procedūrų, įrangos kontrolės ir vizitų į ginklų sandėlį tvarkaraštį, tam kad būtų išvengta masinių susibūrimų ir varžybų dalyviai paisytų socialinio 2 metrų atstumo;
• kvalifikacijos šaudykloje tarp šaudymo vietų įrengti apsauginius ekranus;
• laikyti 5 metrų atstumą tarp teisėjų zonos sienos ir žiūrovų kvalifikacijos šaudykloje;
• suteikti kiekvienai delegacijai atskirą patalpą poilsiui ir inventoriaus saugojimui;
• tuo atveju, jei nėra galimybės kiekvienai delegacijai skirti atskiros patalpos poilsiui ir inventoriaus laikymui, įrengti skiriamąsias sienas bendroje poilsio zonoje;
• finalų metu žiūrovus susodinti šachmatų tvarką, paliekant vieną laisvą vietą tarp dviejų;
• užtikrinti, kad visos poilsio patalpos būtų reguliariai valomos ir jose būtų pakankamai dezinfekcinio skysčio;
• pastebimai pastatyti ženklus, primenančius laikytis fizinio atstumo ir teisingo kaukių dėvėjimo.

C. Teisėjams:
• pateikti bent du neigiamus testus per dvi savaites iki renginio, paskutinis 24 valandas prieš išvykstant iš savo šalies;
• kaukės turi būti nuolat dėvimos būnant šaudykloje, perpildytose vietose. Kaukes galima nusimesti tik valgant;
• vienkartinės kaukės turi būti keičiamos bent du kartus dienoje, išmetant jas į uždarą konteinerį, daugkartines kaukes plauti kasdien;
• bet koks oficialus asmuo, kuriam pasireiškia simptomai, nebus įleistas į areną ir turi nedelsdamas kreiptis į gydytoją.
• teisėjui teks karantinuotis ir jam nebus leista grįžti, kol nebus gautas neigiamas testo rezultatas.

2. Rekomenduojama
1. Delegacijoms:
• paskirti atsakingą asmenį, kuris stebėtų, kaip delegacijos nariai laikosi ISSF ir organizatorių nustatytų kovos su COVID-19 priemonių ir nuostatų;
• tikrinti delegacijų narių kasdienes sveikatos būklę ir užtikrinti izoliaciją tų, kurių sveikatos būklė sukelia įtarimų dėl COVID-19;
• nedelsiant pranešti organizatoriams apie bet kurio delegacijos nario įtarimą užsikrėtus COVID-19;
• nustatyti ir informuoti organizatorius apie visus asmenis, su kuriais tas narys galėjo bendrauti, ir imtis tinkamų priemonių visiems asmenims, kuriems pasireiškia simptomai izoliacijos.

B. Organizatoriams:
• organizuoti visų dalyvių testavimą likus 24 valandoms iki pirmojo starto;
• išmatuoti kiekvieno įeinančio į šaudyklą temperatūrą;

KOMENTARAI
1. Sportininkai kaukę gali nusimesti tik šaudymo metu.
2. Techniniai atstovai gali priimti operatyvius sprendimus dėl atskirų techninių taisyklių nuostatų pakeitimų, jei tos nuostatos neatitinka priimančiosios šalies kovos su COVID-19 priemonių ir ISSF nustatytų reikalavimų.
3. Organizatoriai privalo organizuoti dalyvių pervežimą, apgyvendinimą ir maitinimą pagal nustatytus sveikatos taisyklių reikalavimus, pagal priimančiosios šalies sveikatos institucijų nurodymus.
4. Organizatoriai turi teisę imtis bet kokių papildomų priemonių, reikalingų dalyvių, teisėjų, žiniasklaidos ir televizijos atstovų, taip pat žiūrovų sveikatai apsaugoti.

Originalas https://issf-sports.org/news.a…

2020-11-11 22:14

Žemaitės g. 6-503
LT-03117 Vilnius
Telefonas +370 5 2133 447
El.paštas  info@shooting.lt