LŠSS
 L  I  E  T  U  V  O  S 
ŠAUDYMO SPORTO
S  Ą  J  U  N  G  A


Balsavimų, posėdžių ir apklausų sistema

 1  2  3 
Data Pavadinimas
2022-02-24 Valdybos posėdis
 Paskelbė - L.Šaučikovaitė-Astrauskienė [2022-02-17]
2021-11-17 Valdybos posėdos
2021-03-29 Valdybos posėdis
 Paskelbė - L.Šaučikovaitė-Astrauskienė [2021-03-26]
2020-12-22 Valdybos posėdis
 Paskelbė - L.Šaučikovaitė-Astrauskienė [2020-12-18]
2020-10-31 Valdybos posėdis
 Paskelbė - L.Šaučikovaitė-Astrauskienė [2020-10-28]

Valdybos posėdis     

2020-12-22 [L.Šaučikovaitė-Astrauskienė]

Darbotvarkė
1. Dėl projekto rašymo į Švietimo mainų ir paramos fondą, Kvalifikacijos kėlimo skiltį.
2. Dėl įgaliojimo skyrimo asmeniui duomenų talpinimui sąjungos vardu http://am.smm.lt/ švietimo, mokslo ir sporto ministerijos internetinėje platformoje.

Dėl projekto rašymo į Švietimo mainų ir paramos fondą, Kvalifikacijos kėlimo skiltį.

Rengė - L.Šaučikovaitė-Astrauskienė

Iki 2021 m. sausio 5d. galima teikti praiškas į Švietimo mainų ir paramos fondą. Lietuvos šaudymo sporto sąjunga planuoja teikti paraišką kvalifikacijos kėlimui. Viena iš sąlygų yra 10 proc. prisidėjimas nuosavomis lėšomis. Projekto suma siektų apie 15000 tūkstančių eurų. Iš sąjungos biudžeto reikėtų skirti iki 2000 eurų. Projektą rašo ir teikia fondui generalinė sekretorė Laura Šaučikovaitė-Astrauskienė.
Klausimas - Ar pritariate jog 2021 m. formuojamame LŠSS biudžete būtų numatyta 2000.00 eurų suma projekto veikloms vykdyti.
Atsakymų variantai . Balsavo - 8/10 [ 80.00% ]    Kvorumas yra
   Pritariu   8/8 [ 100.00% ]

J.Bud, A.Ker, G.Kie, S.Kuk, M.Leš, L.Šau, A.Zar, V.Zvi

   Nepritariu   0/8 [ 0.00% ]

   Susilaikau   0/8 [ 0.00% ]

Nutarimas
Nutarta formuojant 2021 m. biudžetą numatyti reikalingą lėšų dalį iki 2000 eurų (sėkmės atveju) teikiant paraišką į Švietimo mainų ir paramos fondą.

Dėl įgaliojimo skyrimo asmeniui duomenų talpinimui sąjungos vardu http://am.smm.lt/ švietimo, mokslo ir sporto ministerijos internetinėje platformoje

Rengė - A.Keršulis

Atsižvelgiant į vykdomus pakeitimus dėl ateinančių metų sąjungos finanasavimo iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos. Duomenims teikti turime paskirti vieną asmenį, kuris atsakys už pateiktų duomenų tikrumą ir savalaikį programos pateikimą į internetinę informacinę platformą (http://am.smm.lt/).
Siūlau patvirtinti generalinę sekretorę Laurą Šaučikovaitę-Astrauskienę būti atsakingai už duomenų pateikimą aukščiau minėtoje sistemoje.

Klausimas - Ar pritariate generalinės sekretorės Lauros Šaučikovaitės-Astaruskienės kandidatūrai duomenų teikimui?
Atsakymų variantai . Balsavo - 8/10 [ 80.00% ]    Kvorumas yra
   Pritariu   8/8 [ 100.00% ]

J.Bud, A.Ker, G.Kie, S.Kuk, M.Leš, L.Šau, A.Zar, V.Zvi

   Nepritariu   0/8 [ 0.00% ]

   Susilaikau   0/8 [ 0.00% ]

Nutarimas
Įgalioti generalinę sekretorę Laurą Šaučikovaitę-Astrauskienę teikti visus reikalingus dokumentus į ŠMSM internetinę platformą, siekiant atitikti reikalavimus valstybės biudžeto lėšoms gauti.


 

Žemaitės g. 6-503
LT-03117 Vilnius
Telefonas +370 672 09655
El.paštas  info@saudymosajunga.lt