LŠSS
 L  I  E  T  U  V  O  S 
ŠAUDYMO SPORTO
S  Ą  J  U  N  G  A


Balsavimų, posėdžių ir apklausų sistema

 1  2  3 
Data Pavadinimas
2022-02-24 Valdybos posėdis
 Paskelbė - L.Šaučikovaitė-Astrauskienė [2022-02-17]
2021-11-17 Valdybos posėdos
2021-03-29 Valdybos posėdis
 Paskelbė - L.Šaučikovaitė-Astrauskienė [2021-03-26]
2020-12-22 Valdybos posėdis
 Paskelbė - L.Šaučikovaitė-Astrauskienė [2020-12-18]
2020-10-31 Valdybos posėdis
 Paskelbė - L.Šaučikovaitė-Astrauskienė [2020-10-28]

Valdybos posėdis     

2020-10-31 [L.Šaučikovaitė-Astrauskienė]

Darbotvarkė
1. 2020 m. LŠSS biudžeto pakeitimas, svarstymas ir tvirtinimas:
1.1. Kulkinio disciplinos teisėjavimo inventoriaus įsigijimui:
1.1.1.aprangos ir ginklų matavimo įranga iki 5700,00 eurų
1.1.2. rezultatų skelbimo įranga (monitorius, ekranas, projektorius) skirti iki 1500,00 eurų.
1.1.3 dėl gruodžio 2 d. sporto mitybos kursų vykdymo online treneriams ir sportininkams. Lektorius dr. A. Sujeta 350,00 eurų.
1.1.4.dėl olimpinės rinktinės gydytojo Daliaus Barkausko seminaro vykdymo Alytuje. 400,00 eurų.
1.1.5. Megalink inventoriaus remonto darbai (garsiakalbių keitimas, siuntimas į Norvegiją remontui). Pagal pateiktą sąskaitą faktūrą.
1.1.6. dėl generalinio sekretoriaus darbo užmokesčio.

1.1.1. Kulkinio disciplinos teisėjavimo inventoriaus įsigijimui:

Rengė - M.Leščevski

Valdybos nario ir vyr. teisėjo pasiūlymas įsigyti kulkinio šaudymo varžybų teisėjavimo inventorių atitinkantį ISSF reikalavimus.
  [2020-10-30 08:48]  J.Budrys
Siūlau varžybose tikrinti tik nacionalinės rinktinės narius.
Klausimas - Ar pritariate kulkinio šaudymo teisėjavimo inventoriaus pirkimui skirti 5700,00 eurų?
Atsakymų variantai . Balsavo - 9/10 [ 90.00% ]    Kvorumas yra
   Pritariu   9/9 [ 100.00% ]

J.Bud, A.Ker, T.Kov, S.Kuk, M.Leš, V.Mač, L.Šau, A.Zar, V.Zvi

   Nepritariu   0/9 [ 0.00% ]

   Susilaikau   0/9 [ 0.00% ]

Nutarimas
Vienbalsiai pritarta kulkinio šaudymo teisėjavimo inventoriaus įsigijimui skirti 5700 eurų.

1.1.2. Rezultatų skelbimo įranga (monitorius, ekranas, projektorius)

Rengė - L.Šaučikovaitė-Astrauskienė

Gerinant varžybų vykdymo kokybę Rokiškio šaudykloje būtų tikslinga įsigyti ir pakabinti varžybų rezultatų skelbimui monitorių bei projektorių su ekranu.
Klausimas - Ar pritariate kulkinio šaudymo varžybų rezultatų skelbimo įrangos iki 1500,00 įsigijimui?
Atsakymų variantai . Balsavo - 9/10 [ 90.00% ]    Kvorumas yra
   Pritariu   9/9 [ 100.00% ]

J.Bud, A.Ker, T.Kov, S.Kuk, M.Leš, V.Mač, L.Šau, A.Zar, V.Zvi

   Susilaikau   0/9 [ 0.00% ]

   Nepritariu   0/9 [ 0.00% ]

Nutarimas
Vinbalsiai pritarta skirti lėšų varžybų įrangos (TV-monitoriaus - projektoriaus) įsigijimui iki 1500 eurų sumos.

1.1.3 dėl gruodžio 2 d. sporto mitybos kursų vykdymo treneriams ir sportininkams. Lektorius dr. A. Sujeta

Rengė - L.Šaučikovaitė-Astrauskienė

Klausimas - Ar pritariate nuotolinių mitybos kursų vykdymui ir apmokėjimui skirti 350,00 eurų?
Atsakymų variantai . Balsavo - 9/10 [ 90.00% ]    Kvorumas yra
   Pritariu   9/9 [ 100.00% ]

J.Bud, A.Ker, T.Kov, S.Kuk, M.Leš, V.Mač, L.Šau, A.Zar, V.Zvi

   Susilaikau   0/9 [ 0.00% ]

   Nepritariu   0/9 [ 0.00% ]

Nutarimas
Vienbalsiai pritarta sporto mitybos kursų vykdymui nuotoliniu būdu.

1.1.4. Dėl olimpinės rinktinės gydytojo Daliaus Barkausko seminaro vykdymo Alytuje. 400,00 eurų.

Rengė - L.Šaučikovaitė-Astrauskienė

Vykdyti olimpinės rinktinės gydytojo Daliaus Barkausko seminarą (jei bus leidžiama dėl COVID-19) Alytaus mieste treneriams ir nacionalinės rinktinės nariams. Nesant galimybei perkelti į kitą datą arba nuotoliniu būdu.
Klausimas - Ar pritariate seminaro vykdymui ir apmokėjimui skirti 400,00?
Atsakymų variantai . Balsavo - 9/10 [ 90.00% ]    Kvorumas yra
   Pritariu   8/9 [ 88.89% ]

J.Bud, A.Ker, S.Kuk, M.Leš, V.Mač, L.Šau, A.Zar, V.Zvi

   Nepritariu   0/9 [ 0.00% ]

   Susilaikau   1/9 [ 11.11% ]

T.Kov

Nutarimas
Aštuoniems valdybos nariams balsavus už ir vienam susilaikius nutarta jei dėl COVID-19 pandemijos tuo metu esančios sąlygos leis vykdyti seminarą Alytuje.

1.1.5. Megalink inventoriaus remonto.

Rengė - L.Šaučikovaitė-Astrauskienė

Atlikus Rokiškio šaudykloje esančio Megalink inventoriaus nuotolinį testavimą, bei monitoriaus remontą, rezultatai visteik nebuvo fiksuojami. Reikia taikinio mechanizmą siųsti remonto darbams į Norvegiją.
Klausimas - Ar pritariate mechanizmo siuntimui į Norvegiją remontui atlikti ir apmokėjimą atlikti pagal gautą sąskaitą faktūrą?
Atsakymų variantai . Balsavo - 9/10 [ 90.00% ]    Kvorumas yra
   Pritariu   9/9 [ 100.00% ]

J.Bud, A.Ker, T.Kov, S.Kuk, M.Leš, V.Mač, L.Šau, A.Zar, V.Zvi

   Nepritariu   0/9 [ 0.00% ]

   Susilaikau   0/9 [ 0.00% ]

Nutarimas
Vienbalsiai nutarta siųsti ir apmokėti susidariusias remonto išlaidas už Megalink įrangą.

1.1.6. Dėl generalinio sekretoriaus darbo užmokesčio.

Rengė - A.Keršulis

Prezidento siūlymu pakelti generalinio sekretoriaus darbo užmokestį per mėnesį bruto 150,00 eurų. Šiuo metu: bruto 850 eurų
Siūloma: pakelti 150,00 eurų, bruto 1000 eurų

Klausimas - Ar pritariate generalinio sekretoriaus darbo užmokesčio kėlimui bruto 150,00 eurų per mėnesį?
Atsakymų variantai . Balsavo - 9/10 [ 90.00% ]    Kvorumas yra
   Pritariu   7/9 [ 77.78% ]

J.Bud, A.Ker, S.Kuk, M.Leš, V.Mač, A.Zar, V.Zvi

   Nepritariu   1/9 [ 11.11% ]

T.Kov

   Susilaikau   1/9 [ 11.11% ]

L.Šau

Nutarimas
Septyniems nariams pritarus, vienam nepritarus ir vienam susilaikius pagal LŠSS įstatų punktą 8.10 sprendimas priimtas, genrealinio sekretoriaus darbo užmokesti nuo 2020 m. spalio 1d. yra padidinamas 150,00 eurų.


 

Žemaitės g. 6-503
LT-03117 Vilnius
Telefonas +370 672 09655
El.paštas  info@saudymosajunga.lt