LŠSS
 L  I  E  T  U  V  O  S 
ŠAUDYMO SPORTO
S  Ą  J  U  N  G  A


Balsavimų, posėdžių ir apklausų sistema

 1  2 
Data Pavadinimas
2021-03-29 Valdybos posėdis
 Paskelbė - L.Šaučikovaitė-Astrauskienė [2021-03-26]
2020-12-22 Valdybos posėdis
 Paskelbė - L.Šaučikovaitė-Astrauskienė [2020-12-18]
2020-10-31 Valdybos posėdis
 Paskelbė - L.Šaučikovaitė-Astrauskienė [2020-10-28]
2020-09-01 Dėl dalyvavimo LTOK VK rinkimuose
 Paskelbė - L.Šaučikovaitė-Astrauskienė [2020-08-28]
2020-07-07 Valdybos posėdis
 Paskelbė - L.Šaučikovaitė-Astrauskienė [2020-07-02]

Valdybos posėdis     

2020-07-07 [L.Šaučikovaitė-Astrauskienė]

Darbotvarkės klausimai:
1. Stendinio šaudymo sporto teisėjų ir kitų sporto renginių dalyvių Lietuvoje maitinimo normų nustatymas.
2. Dėl Stendinio šaudymo Atviro Baltijos šalių čempionato finansavimo biudžeto.

1. Stendinio šaudymo sporto teisėjų ir kitų sporto renginių dalyvių Lietuvoje maitinimo normų nustatymas.

Rengė - A.Zareckij

2019 m. liepos mėn. buvo patvirtintas naujas nutarimas „Dėl viešųjų renginių ir aukšto meistriškumo sporto treniruočių stovyklų dalyviams skiriamų neapmokestinamųjų piniginių kompensacijų dydžių ir mokėjimo tvarkos taisyklių patvirtinimo“.
Siūlome Stendinio šaudymo sporto renginiams, t.y. Lietuvoje vykdomoms varžyboms, teisėjams taikyti sekančias normas:
Klausimas - Varžyboms vykstant 2 dienas ar daugiau, mokame po 25 eurus į dieną.
Atsakymų variantai . Balsavo - 7/10 [ 70.00% ]    Kvorumas yra
   Pritariu   7/7 [ 100.00% ]

A.Ker, G.Kie, S.Kuk, M.Leš, L.Šau, A.Zar, V.Zvi

   Ne pritariu   0/7 [ 0.00% ]

   Susilaikau   0/7 [ 0.00% ]

Stendinio šaudymo sporto renginiams, t.y. Lietuvoje vykdomoms varžyboms, teisėjams taikyti sekančias normas:

Rengė - A.Zareckij

Klausimas - Varžyboms vykstant vieną dieną, mokame po 30 eurų į dieną
Atsakymų variantai . Balsavo - 7/10 [ 70.00% ]    Kvorumas yra
   Pritariu   7/7 [ 100.00% ]

A.Ker, G.Kie, S.Kuk, M.Leš, L.Šau, A.Zar, V.Zvi

   Ne pritariu   0/7 [ 0.00% ]

   Susilaikau   0/7 [ 0.00% ]

2. Dėl Stendinio šaudymo Atviro Baltijos šalių čempionato finansavimo biudžeto

Rengė - A.Zareckij

2020 m. vykusiame Atviro Baltijos šalių čempionato finalinio etapo pravedimo susirinkime, buvo nuspręsta, jog kiekviena šalis, t,y Estija, Latvija ir Lietuva, šių varžybų finaliniam etapo pravedimui, šaliai, kurioje bus vykdomas finalinis etapas skirs po 600,00 eurų.
Šiais metais finalinis etapas vykdomas Latvijoje. Jo įgyvendinimui turime pervesti 600,00 eurų Latvijos federacijai.
Klausimas - Ar pritariate 600,00 eurų skyrimui "Atvirojo Baltijos šalių čempionato" finlinio etapo pravedimo finansavimui iš stendinio šaudymo sporto šakos lėšų.?
Atsakymų variantai . Balsavo - 7/10 [ 70.00% ]    Kvorumas yra
   Pritariu   7/7 [ 100.00% ]

A.Ker, G.Kie, S.Kuk, M.Leš, L.Šau, A.Zar, V.Zvi

   Ne pritariu   0/7 [ 0.00% ]

   Susilaikau   0/7 [ 0.00% ]


 

Žemaitės g. 6-503
LT-03117 Vilnius
Telefonas +370 5 2133 447
El.paštas  info@shooting.lt