LŠSS
 L  I  E  T  U  V  O  S 
ŠAUDYMO SPORTO
S  Ą  J  U  N  G  A


Balsavimų, posėdžių ir apklausų sistema

Data Pavadinimas
2020-06-29 Valdybos posėdis
 Paskelbė - L.Šaučikovaitė-Astrauskienė [2020-06-23]
2020-03-23 Valdybos posėdis
 Paskelbė - L.Šaučikovaitė-Astrauskienė [2020-03-19]
2020-03-02 Dėl naujo nario priėmimo į tikruosius LŠSS narius
 Paskelbė - L.Šaučikovaitė-Astrauskienė [2020-02-27]
2019-12-23 Internetinė apklausa dėl ginklų pirkimo stendo vaikų plėtrai
 Paskelbė - L.Šaučikovaitė-Astrauskienė [2019-12-18]
2019-11-25 Internetinė apklausa
 Paskelbė - L.Šaučikovaitė-Astrauskienė [2019-11-18]

Dėl naujo nario priėmimo į tikruosius LŠSS narius     

2020-03-02 [L.Šaučikovaitė-Astrauskienė]

Gautas Šiaulių miesto "Trys linijo" kulkinio sporto klubo prašymas stoti į Lietuvos šaudymo sporto sąjungą.
Pridedami sporto klubo pateikti dokumentai.

Dėl naujo klubo nario priėmimo į tikruosius LŠSS narius

Rengė - L.Šaučikovaitė-Astrauskienė

Prašome svarstyti naujo nario kandidatūrą.
Klausimas - Ar pritariate klubo "Trys linijos" stojimui į LŠSS tikruosius narius?
Atsakymų variantai . Balsavo - 6/10 [ 60.00% ]    Kvorumas yra
   Taip   6/6 [ 100.00% ]

A.Ker, S.Kuk, M.Leš, L.Šau, A.Zar, V.Zvi

   Ne   0/6 [ 0.00% ]

   Susilaikau   0/6 [ 0.00% ]

Dėl rekomendacijos teikti klubą visuotinam narių susirinkimui.

Rengė - L.Šaučikovaitė-Astrauskienė

Klausimas - Ar rekomenduojate visuotinam narių susirinkimui priimti klubą „Trys linijos“ į LŠSS tikruosius narius.
Atsakymų variantai . Balsavo - 6/10 [ 60.00% ]    Kvorumas yra
   Taip   6/6 [ 100.00% ]

A.Ker, S.Kuk, M.Leš, L.Šau, A.Zar, V.Zvi

   Ne   0/6 [ 0.00% ]

   Susilaikau   0/6 [ 0.00% ]

„Baltic Cup“ varžybų vyksiančių 2020 m. biudžeto tvirtinimo.

Rengė - L.Šaučikovaitė-Astrauskienė

Kulkinio komiteto posėdyje nuspręsta siūlyti kulkinio valdybai patvirtinti 3000 eurų biudžetą "Baltic cup" varžybų pravedimui.
Klausimas - Ar pritariate 3000 eurų biudžeto patvirtinimui "Baltic cup" varžybų pravedimui?
Atsakymų variantai . Balsavo - 6/10 [ 60.00% ]    Kvorumas yra
   Taip   6/6 [ 100.00% ]

A.Ker, S.Kuk, M.Leš, L.Šau, A.Zar, V.Zvi

   Ne   0/6 [ 0.00% ]

   Susilaikau   0/6 [ 0.00% ]

Dėl maitinimo normų Lietuvoje patvirtinimo varžybų ir mokomųjų sporto treniruočių metu.

Rengė - L.Šaučikovaitė-Astrauskienė

Kulkinio komiteto metu svarstyta ir nuspręsta siūlyti sekančias maitinim normas varžybų ir mokomųjų sporto treniruočių metu.
1. Visuose amžiaus grupėse vyr. teisėjui mokėti po 25 eurų į dieną.
2. Visuose amžiaus grupėse vyr. sekretoriui mokėti po 25 eurus į dieną.
3. Kitiems teisėjams mokėti po 20 eurų per dieną.
4. Pagalbiniams darbuotojams nepriklausomai nuo amžiaus grupių mokėti po 11 eurų į dieną.
*Lietuvos čempionatų MKG ir PNG teisėjavimo sąmata turi būti suderinta su teisėjų kolegija ir patvirtinta komiteto.
*LČ MKG teisėjavimo išlaidos neviršytų 500 eurų sumos, o LČ PNG neviršytų 300 eurų sumos. Viršijus numatytas lėšas, būtini poreikį pagrindžiantys dokumentai.
Klausimas - Ar pritariate aukščiau išdėstytam siūlymui?
Atsakymų variantai . Balsavo - 6/10 [ 60.00% ]    Kvorumas yra
   Taip   6/6 [ 100.00% ]

A.Ker, S.Kuk, M.Leš, L.Šau, A.Zar, V.Zvi

   Ne   0/6 [ 0.00% ]

   Susilaikau   0/6 [ 0.00% ]


 

Žemaitės g. 6-503
LT-03117 Vilnius
Telefonas +370 5 2133 447
El.paštas  info@shooting.lt