LŠSS
 L  I  E  T  U  V  O  S 
ŠAUDYMO SPORTO
S  Ą  J  U  N  G  A


Ataskaitinių Susirinkimų dokumentai

 2020 m. LŠSS administracinių išlaidų projektas
 2020 m. LŠSS biudžeto projektas
 2020 m. LŠSS veiklos programa
 2019 m. revizijos ataskaita
 2019 m. prezidento ataskaita
 2019 m. LŠSS finansinės veiklos ataskaita
 2019 m. LŠSS biudžetas
 2019 m. Stendinio skyriaus išlaidos
 2019 m. kulkinio skyriaus išlaidos
 2019 m. Administracinės išlaidoas
 2020 m. Protokolas
 2019 m. kulkinio šaudymo skyriaus finansavimo projektas
 2019 m. stendinio šaudymo skyriaus finansavimo projektas
 2019 m. LŠSS adminisracinių išlaidų projektas
 2019 m. Lietuvos šaudymo sporto sąjungos veiklos programa
 2018 m. kulkinio šaudymo skyriaus finansinės veiklos ataskaita
 2018 m. stendinio skyriaus finansinė ataskaita
 2018 m. administracinės išlaidos
 2018 m. veiklos ataskaita
 Protokolas

2019-05-13 13:10

Žemaitės g. 6-503
LT-03117 Vilnius
Telefonas +370 5 2133 447
El.paštas  info@shooting.lt