LŠSS
 L  I  E  T  U  V  O  S 
ŠAUDYMO SPORTO
S  Ą  J  U  N  G  A


Kiti dokumentai

2021 m. aukšto meistriškumo programa
http://saudymosajunga.lt/bylos…
2020 metų aukšto meistriškumo sporto programa

http://saudymosajunga.lt/bylos…

2020 metų aukšto meistriškumo sporto ataskaitos
http://saudymosajunga.lt/bylos…
http://saudymosajunga.lt/bylos…

2020 metų aukšto meistriškumo detalioji valstybės biudžeto lėšų naudojimo sąmata.
http://saudymosajunga.lt/bylos…

2020 metų aukšto meistriškumo detalioji valstybės biudžeto lėšų naudojimo sąmatos ataskaita.
http://saudymosajunga.lt/bylos…

2020 metų LŠSS administracinių lėšų naudojimo projektas.
http://saudymosajunga.lt/bylos…

Keturių metų tarptautinių startų rezultatai.
http://saudymosajunga.lt/bylos…

2019 m. biudžeto lėšų naudojimo sąmata.

http://saudymosajunga.lt/bylos…
2019 m. aukšto meistriškumo sporto programos įgyvendinimo ataskaita

http://saudymosajunga.lt/bylos…
http://saudymosajunga.lt/bylos…
http://saudymosajunga.lt/bylos…
SKT FNANSAVIMO PLANAS 2017
SKT 2017: http://saudymosajunga.lt/bylos…
Stendinio šaudymo varžybų finansavimo reglamentas, finansavimo plano PROJEKTAS ir paraiškos forma

Reglamentas: http://saudymosajunga.lt/bylos…
Finansavimo plano projektas: http://saudymosajunga.lt/bylos…
Paraiškos forma: http://saudymosajunga.lt/bylos…
2017 metų patvirtintas kulkinio šaudymo varžybų kalendorius ir stendinio šaudymo kalendorius

Kulkinis: http://saudymosajunga.lt/bylos…
Stendinis:http://saudymosajunga.lt/bylos…
2017 metų kulkinio šaudymo rinktinės sąrašai:

Pistoletas:http://saudymosajunga.lt/bylos…
Šautuvas: http://saudymosajunga.lt/bylos…

2017 metų stendinio šaudymo rinktinės sąrašai:

Stendinis šaudymas: http://saudymosajunga.lt/bylos…

2016/2017 metų Olimpinės rinktinės kandidatų ir Olimpinės pamainos sportininkų sąrašai:

Olimpinės rinktinės kandidatai: http://saudymosajunga.lt/bylos…
Olimpinės pamainos sportininkai: http://saudymosajunga.lt/bylos…

2016 metų Lietuvos Taurės įskaitinės lentelės (Stendinis šaudymas)

Reitingai: http://saudymosajunga.lt/bylos…
 2020 m. Valstybės biudžeto lėšų ataskaita 11 priedas
 2021 m. aukšto meistriškumo sporto programa
 keturių metų varžybiniai rezultatai
 Administarcinių lėšų naudojimo projektas
 2020 m. detalioji valstybės biudžeto naudojimo sąmata
 2020 m. aukšto meistiškumo sporto pragramų II pusmečio ataskaita
 2020 m. aukšto meistriškumo sporto programų I pusmečio ataskaita
 2020 m. aukšto meistriškumo programos projektas
 2019 m. BIUDŽETO LĖŠŲ, ĮVYKDYMO PUSMEČIO ATASKAITA
 2019 m BIUDŽETO LĖŠŲ, ĮVYKDYMO PUSMEČIO ATASKAITA
 2019 m. aukšto meistriškumo programos įgyvendinimo ataskaita
 2019 m. aukšto meistriškumo sporto programos įgyvendinimo ataskaita
 2019 m. biudžeto lėšų naudojimo sąmata
 Paraiškos forma
 Finansavimas Stendas

2016-12-12 10:59

Žemaitės g. 6-503
LT-03117 Vilnius
Telefonas +370 5 2133 447
El.paštas  info@shooting.lt