LŠSS
 L  I  E  T  U  V  O  S 
ŠAUDYMO SPORTO
S  Ą  J  U  N  G  A


Valdyba


LŠSS valdybos nariai
2017 m. sausio 16 - vasario 13d. KŠK nutarimų protokolas N2017/1

1. Lietuvos komandinis jaunių ir jaunučių šaudymo čempionatas: rezultatų užskaitymas/ šaudymas jaunių rinktinės nariams išvykusiems į tarptautines Bavarijos taurės varžybas.
2. Lietuvos rekordų užskaitymo pasiektų per tarptautines Bavarijos taurės varžybas ir per Lietuvos suaugusiųjų ir jaunimo komandinius čempionatus
3. Dėl F.B. dalyvavimo Europos čempionate.
4. Lietuvos jaunių ir jaunučių komandinio čempionato zoninių varžybų datos pakeitimo, dėl trenerio ligos
5. Dėl prašymo suteikti teisę E.N. dalyvauti Lietuvos šaudymo sporto suagusiųjų asmeniniame čempionate.
6. Dėl Šiaulių sportininkės R.B. dalyvavimo Lietuvos suaugusiųjų asmeniniame čempionate.
7. Dėl ekipiruotės (sportinės liemenės, džemperio ir kelnių) Lietuvos šaudymo sporto rinktinės nariams, vyksiantiems į Europos čempionatą.
8. Dėl naujo kulkinio šaudymo finalų formato ir Lietuvos rekordų.
PROTOKOLAS Nr. KŠKN 17/1:
http://saudymosajunga.lt/bylos…
2017 02 05 Kulkinio šaudymo komiteto posėdžio protokolas KŠK 17/3
1. Europos čempionato finansavimas;
2. Vilniaus pistoleto sportininkų finansavimas Pucko ir Haapsalos šaudymo varžybose;
3. Jaunių ir jaunučių asmeninio čempionato nuostatos ir kviečiamų dalyvių skaičius;
4. Mažo kalibro stipriausiųjų sportininkų sąrašai;
5. Užklausų teikimo KŠ komitetui tvarka.
PROTOKOLAS Nr. KŠKP 17/3:
http://saudymosajunga.lt/bylos…

2017 02 02 LŠSS Valdybos posėdžio protokolas V17/1
1. 2016 m. sąjungos biudžeto ataskaita;
2. 2016 m. LŠSS veiklos ataskaita;
3. 2017 m. sąjungos veiklos planas;
4. 2017 m. sąjungos biudžeto planas;
5. Pasaulio lietuvių sporto žaidynių kulkinio šaudymo šaudyklų būklė.
PROTOKOLAS Nr. V17/1:
http://saudymosajunga.lt/bylos…
2017 01 26 Stendinio šaudymo komiteto (SŠK) posėdžio PROTOKOLAS Nr. 17/1

DARBOTVARKĖ:
1. Lietuvos taurės stendinio šaudymo varžybų nuostatų tvirtinimas.
2. Lietuvos stendinio šaudymo čempionato nuostatų tvirtinimas.
3. Gautu šautuvų paskirstymas.
4. Šaulių dalyvavimo tarptautinėse varžybose paraiška.
5. Stendinio šaudymo skyriaus biudžetas.
6. Sportininkų finansavimo planas 2017 m.
7. SŠK 2017 m. darbo planas.

PROTOKOLAS NR17/1
http://saudymosajunga.lt/bylos…
2017 01 21 Kulkinio šaudymo komiteto posėdžio protokolas KŠK 17/2
1. Bavarijos taurės finansavimas
2. P. V. finansavimas
3. Kandidatai į Europos čempionatą
4. 2017 metų skyriaus finansų planavimas
5. Jaunių ir jaunučių čempionato pneumatiniais ginklais apdovanojimai ir dėl jaunių ir jaunučių rezultato užskaitos, dalyvaujantiems Bavarijos taurės varžybose.
6. Lietuvos asmeninio čempionato pneumatiniais ginklais vykdymas.
7. Einamieji klausimai
PROTOKOLAS Nr. KŠKP 17/2:
http://saudymosajunga.lt/bylos…
2017 01 13 Kulkinio šaudymo komiteto posėdžio protokolas KŠK 17/1
1. 2016 metų skyriaus išlaidų ataskaita
2. 2017 metų skyriaus finansų planavimas
3. Bavarijos taurės finansavimas
4. Jaunių ir jaunučių čempionato pneumatiniais ginklais nuostatai.
5. Lietuvos asmeninio čempionato pneumatiniais ginklais vykdymas.
PROTOKOLAS Nr. KŠKP 17/1 su priedu:
http://saudymosajunga.lt/bylos…
PRIEDAI:
1. http://saudymosajunga.lt/bylos…
2. http://saudymosajunga.lt/bylos…
2017 m. sausio 1 - 10 d. Valdybos nutarimų protokolas VN 17/1 ir 2017 m. sausio 4 - 10d. KŠK nutarimų protokolas N2017/8

Valdyba:
1. 2017 metų KŠK parengto: kalendoriaus, rinktinės bei rinktinės stipriausių šaulių tvirtinimas.

KŠK:
1. SK Polonia paramos prašymas
2. LČ muzikinis fonas finalų metu
3. Trenerių tarybos siūlytų rinktinės stovyklų datų tvirtinimas ir stovyklų organizavimo tvarka.
4. Padėkos už nuopelnus Lietuvos šaudymo sportui teikimas R.T.
PROTOKOLAS VN17/1 ir KŠKN 17/1:
http://saudymosajunga.lt/bylos…
2016 m. lapkričio 18 - gruodžio 27 d.
KŠK nutarimų protokolas N2016/7


1. Kulkinio šaudymo skyriaus trenerių kvalifikacijos kėlimas seminaras.
2. Lietuvos jaunių žaidynių finalinių etapų data.
3. Stipriausių Lietuvos rinktinės narių sąrašas.
4. Vairuotojo V.P. dalyvavimas Bavarijos taurės varžybose už savas lėšas.
PROTOKOLAS Nr. KŠKN 16/7:
http://saudymosajunga.lt/bylos…
2016 12 18 Kulkinio šaudymo komiteto posėdžio protokolas KŠK 16/7
1. 2017 metų kulkinio šaudymo rinktinės
2. 2017 metų pajėgiausi rinktinės nariai, pretenduojantys į LŠSS finansavimą Bavarijos Taurės varžyboms bei Europos Čempionatui PnG.
3. Registracija ir startinis mokestis, neužsiregistravus iki registracijai skirto termino pabaigos.
4. LŠSS šaulio kortelės
PROTOKOLAS Nr. KŠKP 16/7 su priedu:
http://saudymosajunga.lt/bylos…
2016 12 06 Kulkinio šaudymo komiteto posėdžio protokolas KŠK 16/6
1. 2016 metų kulkinio šaudymo skyriaus biudžeto klausimai
2. 2017 metų kulkinio šaudymo varžybų kalendorius
3. 2017 metų kulkinio šaudymo rinktinės
4. Teisėjų kolegija ir nuostatai.
5. Einamieji klausimai
PROTOKOLAS Nr. KŠKP 16/6 su priedais.
http://saudymosajunga.lt/bylos…
Stendinio šaudymo komiteto (SŠK) posėdžio protokolai

2016 03 03
DARBOTVARKĖ Nr. 16/1:
1. SŠK pirmininko rinkimai.
2. Stendinio šaudymo sporto šakos atstovų į Valdybą rinkimai.

2016 03 22
DARBOTVARKĖ 16/2:
1. Stendinio šaudymo šaudyklos Kauno m. padėtis.

2016 03 22
DARBOTVARKĖ 16/3:
1. Stendinio šaudymo skyriaus 2016 m. biudžetas.

2016 04 12
DARBOTVARKĖ 16/4:
1.Lietuvos taurės stendinio šaudymo varžybų nuostatų tvirtinimas.
2.Lietuvos stendinio šaudymo čempionato nuostatų tvirtinimas.

2016 10 18
DARBOTVARKĖ 16/5:
1. Šautuvų pirkimas.
2. 2016 m. LŠSS organizuotu varžybų rezultatai.
3. 2017 m. stendinio šaudymo kalendorius.
PROTOKOLAS Nr. 16/1 http://saudymosajunga.lt/bylos…


PROTOKOLAS Nr. 16/2 http://saudymosajunga.lt/bylos…


PROTOKOLAS Nr. 16/3 http://saudymosajunga.lt/bylos…


PROTOKOLAS Nr. 16/4 http://saudymosajunga.lt/bylos…PROTOKOLAS Nr. 16/5 http://saudymosajunga.lt/bylos…
2016 10 10 Kulkinio šaudymo komiteto posėdžio protokolas KŠK 16/5
1. 2016 metų Kulkinio šaudymo skyriaus biudžeto klausimai.
2. Dėl Lietuvos taurės varžybų pneumatiniais ginklais vykdymo.
3. Kulkinio šaudymo komiteto 2017 metų veiklos planas.
4. 2017 metų kulkinio šaudymo varžybų kalendorius.
5. 2017 metų kulkinio šaudymo rinktinių sąrašai.
6. Projektas el. taikinių sistemai ir teisėjavimo įrangai įsigyti.
7. LŠSS nario bilietai ir tolimesnis jų pratęsimas.
8. Einamieji klausimai.
PROTOKOLAS Nr. KŠKP 16/5
http://saudymosajunga.lt/bylos…
2016 09 28 LŠSS Valdybos posėdžio protokolas V16/2
1. LŠSS generalinės sekretorės statuso pakeitimas iš LŠSS valdybos narės ir samdomos darbuotojos į valdybos narės.
2. LŠSS vykdančiojo direktoriaus pareigų tvirtinimas ir direktoriaus, Dainiaus Šimkaičio pristatymas valdybos nariams.
3. 2016 liepos 4 d. klausimas valdybai dėl LŠSS narystės LTOK ir delegato į LTOK GA, t.y. LŠSS prezidento Algirdo A. Keršulio kandidatūros patvirtinimo.
4. 2016 metų II ir III ketvirčių LŠSS veiklos ataskaita
5. 2016 metų I—III ketvirčių LŠSS biudžeto aptarimas pagal patvirtintą planą ir išlaidas.
6. Einamieji klausimai.
PROTOKOLAS Nr. V16/2
http://saudymosajunga.lt/bylos…
2016 m. rugsėjo 14 -rugsėjo 20 d.
KŠK nutarimų protokolas N2016/6

Klausimai:
- Lietuvos Kulkinio Šaudymo Pneumatiniais Ginklais Taurės varžybų datos pakeitimas.
- ESC Jaunimo Lygos Finalo, Italijoje, sąmata.
- Pasiruošimo ESC Jaunimo Lygos Finalui, Italijoje, finansavimas.
- Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidynių nuostatai
- 2016 m. Lietuvos Kulkinio Šaudymo Pneumatiniais Ginklais Taurės varžybų nuostatų tvirtinimas
- Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidynių nuostatai.
- 2016 m. Lietuvos Kulkinio Šaudymo Pneumatiniais Ginklais Taurės varžybų nuostatų tvirtinimas
PROTOKOLAS Nr. KŠKN 16/6
http://saudymosajunga.lt/bylos…
2016 m. birželio 21-liepos 12 d.
KŠK nutarimų protokolas N2016/5

Klausimai:
-Lietuvos čempionato sąmatos tvirtinimas
-Dėl piniginių prizų dydžio Lietuvos čempionams
-Dėl apdovanojimo už pagerintus Lietuvos asmeninius rekordus
-Dėl studentų čempionato dalyvių ir finansavimo
PROTOKOLAS Nr. KŠKN 16/5
http://saudymosajunga.lt/bylos…
2016 06 29 KŠK nutarimų protokolas N2016/4
* 2016 m. gegužės 11 - birželio 20 d. laikotarpiu spręsti klausimai ir priimti sprendimai dėl:
- Lietuvos taurės sąmatos tvirtinimas
- Dėl šaudymo vilčių varžybų išlaidų finansavimo
- Dėl Baltijos taurės rinktinės tvirtinimo ir varžybų išlaidų finansavimo
- Lietuvos čempionato nuostatų tvirtinimas
- Lietuvos komandinio ir jaunimo asmeninio čempionato sąmatos tvirtinimas
- Dėl teisėjų apmokėjimo Lietuvoje organizuojamose varžybose
PROTOKOLAS Nr. KŠKN 16/4
http://saudymosajunga.lt/bylos…
2016 05 11 KŠK posėdžio protokolas 16/4
1. Biudžeto ir varžybų finansavimo peržiūrėjimas
2. Lietuvos taurės nuostatų tvirtinimas
3. Šaudymo vilčių dalyviai ir finansavimas
4. Europos jaunimo čempionato kandidatai ir finansavimas
5. Dėl Vilniaus ir Kauno prašymų dėl jaunių čempionato vykdymo per vieną dieną.
6. Jaunučių čempionato sąmatos tvirtinimas
7. Kristinos Paliokaitės finansavimas pasaulio taurės varžybose.
PROTOKOLAS Nr. KŠK 16/4
http://saudymosajunga.lt/bylos…
KŠK nutarimų protokolas N2016/3
* 2016 m. balandžio 19 - gegužės 5 d. laikotarpiu spręsti klausimai ir priimti sprendimai dėl:
- Dėl Vilniaus ir Kauno miestų trenerių prašymo leisti Vilniaus šauliams Lietuvos jaunimo, jaunių, jaunučių komandinį čempionatą pravesti anksčiau
- Dėl rinktinių trenerių
- Dėl Erasmus + dalyvių
- Dėl Lietuvos jaunučių šaudymo sporto zoninių varžybų miestų
- Dėl prašymo Raseinių komandai Lietuvos jaunučių žaidynėse atšaudyti vėliau.
PROTOKOLAS Nr. KŠKN 16/3
http://saudymosajunga.lt/bylos…
2016 04 19 KŠK posėdžio protokolas 16/3
1. Finansavimo taisyklių papildymas
2. Atsakomybių/pareigų pasiskirstymas dėl kvalifikacinių rezultatų
3. Jaunimo rinktinės strategija
4. Finansavimas į pasaulio taurės etapą Miunchene
5. Finansavimas į Pilzeno taurės varžybas Čekijoje
6. Dėl K. Girulio automobilio transportavimo išlaidų kompensavimo
7. Dėl LTU rinktinės aprangos važiavimui į Europos jaunių lygos varžybas
8. Dėl Kauno miesto šaudymo klubo prašymo apmokėti už šaudyklos eksploatavimą už jose vykdomas Kauno m. varžybas
9. Dėl dalyvavimo šaudymo vilčių varžybose
10. Dėl Merūno Griškos finansavimo ir vykimo į jaunimo Pasaulio taurės šaudymo varžybas Zūlyje, Vokietijoje.
11. Dėl dalyvavimo Europos jaunimo šaudymo varžybose mažo kalibro ginklais
PROTOKOLAS Nr. KŠK 16/3
http://saudymosajunga.lt/bylos…
KŠK nutarimų protokolas N2016/2
* 2016 m. kovo 30 - balandžio 18 d. laikotarpiu spręsti klausimai ir priimti sprendimai dėl:
- Europos jaunimo lygos varžybų sąmatos ir Pasaulio jaunimo taurės varžybų sąmatos tvirtinimo.
- Kulkinio šaudymo skyriaus 2016 m. biudžeto tikslinimo gavus papildomai lėšų iš KKSD ir LTOK padidinus dotacijas.
- Vilniaus miesto komandos vadovų siūlymo Lietuvos jaunučių Vilniaus zoną sujungti su Kauno zona.
- Sąmatos ir įsakymo Lietuvos vaikų ir jaunių asmeninio šaudymo sporto čempionato pneumatiniais ginklais vykdyti tvirtinimo.
- Kandidatų į Erasmus+ programos finansuojamą stovyklą Lenkijoje.
- Lietuvos jaunučių žaidynių šaudymo zoninių varžybų datos perkėlimo.
- Europos jaunimo lygos kvalifikacinių varžybų sąmatos patikslinimo.
PROTOKOLAS Nr. KŠKN 16/2
http://saudymosajunga.lt/bylos…
2016 03 22 Valdybos posėdžio protokolas V16/1
1. Lietuvos šaudymo sporto sąjungos kandidato, kuriam bus prašoma olimpinė kvota, tvirtinimas.
2. 2016 m. biudžeto tvirtinimas.
3. Einamieji klausimai
3.1. Trenerių tarybos ir Teisėjų tarybos tvirtinimas
3.2. KŠK posėdžio ataskaita
PROTOKOLAS Nr. V16/1
http://saudymosajunga.lt/bylos…
2016 03 30 KŠK posėdžio protokolas 16/2
1. Dėl kelionės išlaidų kompensavimo, kelionei į ELLEY šaudyklą, ginklų atšaudymui.
2. Dėl Europos jaunių lygos atrankos varžybų sąmatos tvirtinimo.
3. Dėl Karolio Girulio automobilio taisymo išlaidų padengimo.
4. Dėl Lietuvos teisėjų kandidatų pateikimo į 2017 Europos šaudymo čempionatus.
5. Dėl Jaunių čempionato sąmatos tvirtinimo.
6. 2016 metų biudžetas ir finansavimo kriterijai.
PROTOKOLAS Nr. KŠK 16/2
http://saudymosajunga.lt/bylos…

KVALIFIKCIJOS REZULTATŲ FAILAS
http://saudymosajunga.lt/bylos…
2016 03 21 KŠK nutarimo protokolas N2016/1
- Dėl Lietuvos jaunučių sporto žaidynių šaudymo varžybų sportininkų amžiaus
PROTOKOLAS Nr. KŠKN 16/1
http://saudymosajunga.lt/bylos…
2016 03 21 Kulkinio šaudymo komiteto posėdžio protokolas KŠK 16/1
1. Pareigų tarp komiteto narių pasiskirstymas.
2. Trenerių tarybos ir teisėjų tarybos steigimas.
3. Trenerių tarybos kandidatų tvirtinimas.
4. Jaunių, jaunučių ir vaikų čempionatų nuostatai.
5. Informacijos sklaida.
6. Rinktinės atrankos ir finansavimo kriterijų svarstymas.
7. 2016 m. biudžeto aptarimas ir tvirtinimas.
8. Kito susitikimo laiko ir datos numatymas.
PROTOKOLAS Nr. KŠK 16/1
http://saudymosajunga.lt/bylos…
2012 06 30 Kulkinio šaudymo skyriaus posėdžio protokolas Nr. K-4
1. Būtina ausų apsauga per varžybas ir treniruotes.
2. Inicijuoti registraciją internetu.
3. Dalyviai negali peršokti per amžių grupes:
- Vaikai 10 – 12 metų;
- Jaunučiai 13 – 15 metų;
- Jauniai 16 – 18 metų;
- Jaunimas 18 – 20 metų.
PROTOKOLAS Nr. K-4
http://saudymosajunga.lt/bylos…
Dėl stendinio šaudymo skyriaus finansavimo kriterijų
Atsižvelgiant į esamą situaciją stendinio šaudymo skyriuje, kai nėra galimybės suformuoti rinktinių ir kiekvienais metais finansavimo dydis yra skirtingas ir neprognozuojamas, stendinio šaudymo komitetas kiekvienais metais atskirai skirstys finansavimą įvertinant prioritetus, šaudančių skaičių ir dalyvavimą varžybose.
Kulkinio šaudymo pratimai atskirose varžybose
2013 m. balandžio 11 d. kulkinio šaudymo komitetas patvirtino šaudymo pratimus pagal varžybų rangą (Lietuvos čempionatai, pirmenybės ir žaidynės) ir sportininkų amžiaus grupes (suaugę, jaunimas, jauniai, jaunučiai ir vaikai).
PRATIMŲ APRAŠYMAS
http://saudymosajunga.lt/bylos…

2016-07-01 14:03

Žemaitės g. 6-503
LT-03117 Vilnius
Telefonas +370 5 2133 447
El.paštas  info@shooting.lt